Zalepování samolepicí páskou (1)

Odvíječe papírové lepicí pásky (2)