Automatické páskovacie stroje pre páskovanie paliet (12)

Automatické páskovacie stroje pre páskovanie balíkov (8)

Poloautomatické páskovacie stroje (8)

Ručné páskovače (16)

Odvíjače viazacej pásky PP/PET (6)

Spracovanie odpadu z PP/PET viazacej pásky (1)

Zavádzače viazacej pásky (1)