Automatické páskovacie stroje pre páskovanie paliet (11)

Automatické páskovacie stroje pre páskovanie balíkov (8)

Poloautomatické páskovacie stroje (8)

Ručné páskovače (15)

Odvíjače viazacej pásky PP/PET (6)

Zavádzače viazacej pásky (1)