Baliace pracoviská (1)

Odvíjacie a rezacie stojany (5)

Výrobníky výplňových materiálov (1)

Dopravníkové systémy (6)

Odvíjače viazacích pások (11)

Spracovanie odpadu z viazacích pások (1)

Odvíjače strečovej fólie (3)

Odvíjače lepiacej pásky (4)

Príslušenstvo k páskovačom (9)