Automatické páskovacie stroje (6)

Pneumatické páskovače (9)

Mechanické páskovače (5)

Odvíjače oceľovej viazacej pásky (4)