Skip to content
Menu
0
Váš košík je prázdny. Navštívte Obchod

Ekologické obaly, ktoré ocenia aj vaši zákazníci

V dnešnej dobe sa zákazníci nezaujímajú iba o samotný tovar, ale čoraz viac aj o to, z čoho je vyrobený jeho obal alebo koľko plastu sa pri balení použilo. Ľudia sa viac starajú o životné prostredie a chcú, aby sa o to snažili aj podniky. Začať môžete už malou zmenou, akou je prechod na ekologické obaly. Kde začať, aké obaly si vybrať a prečo?

Výhody používania ekologických obalov

Používanie ekologických obalov pre vaše výrobky má niekoľko veľkých výhod pre vašu firmu aj životné prostredie. 

Zlepšenie imidžu značky

Ekologické obaly signalizujú váš prístup k udržateľnosti a zlepšujú imidž vašej značky. Môžete tak prilákať nových zákazníkov, ktorým na pôvode obalu záleží. 

Zníženie množstva odpadu

Priemerný človek denne vyprodukuje viac ako 4 kilogramy odpadu, z ktorého veľkú časť tvoria obaly výrobkov. Používanie menšieho množstva obalov, biologicky rozložiteľných a kompostovateľných materiálov a recyklovateľných obalov pomáha minimalizovať množstvo odpadu a vznik skládok. 

Prínosy pre životné prostredie

Štandardné plasty a polystyrén sa môžu rozkladať stovky rokov a často končia na skládkach alebo znečisťujú oceány. Biologicky rozložiteľné materiály sa prirodzene rozkladajú bez toho, aby znečisťovali pôdu a vodu. Recyklovateľné a recyklované materiály šetria prírodné zdroje a energiu. 

Nákladovo efektívne z dlhodobého hľadiska

Udržateľné obaly síce môžu stáť na začiatku o niečo viac, ale časom môžu ušetriť peniaze. Menej odpadu znamená nižšie poplatky za likvidáciu. A silný ekologický imidž značky môže zvýšiť predaj. Niektoré materiály, ako napríklad recyklovaný papier, sú tiež veľmi šetrné k rozpočtu.

Zabezpečenie vašej firmy do budúcnosti

Zákony týkajúce sa udržateľnosti a znižovania množstva odpadu sa sprísňujú. Ekologicky šetrné obaly pomáhajú zabezpečiť, aby vaše podnikanie zostalo v súlade s environmentálnymi predpismi.

ekologické obaly
Zdroj: Adobestock.com

Z čoho sú vyrobené ekologické obaly?

Vlnitá alebo hladká lepenka 

Lepenka, známa aj ako lepenkový kartón, je vyrábaná zo zmesi recyklovaného papiera.  Pre svoju vysokú mieru recyklovateľnosti a možnosť kompostovania je lepenka často považovaná za jednu z najšetrnejších možností pre obalové materiály. Zároveň je cenovo dostupná a nájde využitie aj pri balení ťažšieho tovaru. 

Recyklované materiály

Patria sem všetky obaly vyrobené z recyklovaných materiálov, pričom môže ísť o recyklované PET fľaše, papier či textílie. Na zabalenie tovaru môžete dokonca využiť krabicu, ktorá bola pôvodne použitá na iný účel či vyplniť balík skartovaným papierom. Takéto riešenia sú cenovo dostupné. 

Papier 

Tak bežný materiál, a pritom stále často opomínaný. Využite napríklad papierovú lepiacu pásku.

V čom spočíva jej ekologickosť? Vodou aktivovateľná papierová lepiaca páska s prírodným škrobovým lepidlom zjednodušuje recyklačný proces kartónu, pretože ju nie je nutné pred recykláciou odstraňovať. Je vyrobená zo 100% prírodných zložiek, poskytuje vynikajúcu pevnosť pri zalepovaní a po odlepení ju nie je možné znova použiť, čo je obzvlášť užitočné na identifikáciu balíkov, ktorých obal bol počas prepravy narušený.

papierová páska
Zdroj: Adobestock.com

Polyetylénová fólia (HDPE)

Ekologický dokážete byť aj pri výbere materiálu pre výplň krabice, ktorá slúži na ochranu tovaru pred voľným pohybom.  Zvoľte vzduchové vankúšov z HDPE (vysokohustotného polyetylénu). Ich plusom je tiež minimálna potreba skladového priestoru, keďže vo svojej nenafúknutej forme zaberajú len zlomok miesta. 

Bioplasty

Bioplasty sú plasty vyrobené z obnoviteľných zdrojov biomasy, ako je kukuričný škrob, korene manioku a cukrová trstina. Sú biologicky odbúrateľné a kompostovateľné. Kyselina polymliečna alebo PLA je populárny bioplast používaný na výrobu pohárov, nádob, tašiek a iných obalov. 

Prírodné vlákna

Obaly vyrobené z prírodných vlákien, ako je bavlna, konope a juta, sú ekologické a obnoviteľné. Tieto vlákna sú biologicky rozložiteľné, dajú sa opätovne použiť a pomáhajú podporovať udržateľné poľnohospodárske postupy. Obaly z prírodných vlákien, ako sú bavlnené vrecia, konopné šnúry a jutové vrecia, sú skvelou voľbou a vytvárajú tiež dobrý estetický dojem.

Ako začať s ekologickými obalmi?

  1. Prehodnoťte, aké obaly v súčasnosti používate. 
  2. Položte si otázku, či je každá zložka obalu skutočne potrebná. Ak je to možné, mali by ste sa vyhýbať prebytočnému výplňovému materiálu, nadrozmerným škatuliam či plastom tam, kde ich skutočne nie je treba. 
  3. Nakupujte udržateľné obaly a prepravné potreby od ekologických značiek. 
  4. Vzdelávajte svojich zamestnancov o správnom triedení recyklovateľných a kompostovateľných materiálov. 
  5. Informujte svojich zákazníkov o svojom úsilí o udržateľné balenie – ocenia vašu transparentnosť a environmentálne hodnoty. 

Používanie udržateľných, ekologických obalov je dobré pre planétu, atraktívne pre zákazníkov, nákladovo efektívne a pomáha zabezpečiť budúcnosť vášho podniku. Prechod na biologicky rozložiteľné alebo recyklované materiály je jednoduchší ako kedykoľvek predtým a je jedným z najlepších krokov, ktoré môžete urobiť.