Odporúčame

Koniec medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Brne 04.10. – 07.10.2022

MSV Brno 2022 Ukončenie

Naša spoločnosť sa v dňoch 04. 10. – 07. 10. 2022 zúčastnila medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Brne. Podujatie si pripisuje už 63. rok prívlastok najvýznamnejší priemyselný veľtrh v strednej Európe. Takmer 80% prítomných má vplyv na obchodné investície.

Medzinárodný strojársky veľtrh v Brne ponúka širokú škálu produktov, ktoré ste mohli v priebehu veľtrhu vidieť:

  • Digitalizácia vo výrobe,
  • Obehové hospodárstvo,
  • Strojársky a elektrotechnický priemysel,
  • Obrábanie a tvárnenie.
MSV Brno 2022 - Ukončenie

V našom stánku ste mohli vidieť

Spoločnosť bola zastúpená: Jozef Kľúčik (CEO), Milan Lednický (CEO), Kamila Romanová (obchodný manažér, objednávky lepiacej pásky s potlačou), Ing. Katarína Ivanová (obchodný manažér), Martin Kadlečík (predaj baliacich technológií), Andrej Vavro (obchodný manažér).

MSV Brno 2022 - Ukončenie

V kontakte so zákazníkmi

Veľtrh s priamym osobným kontaktom je pre biznis v našom odbore vhodným miesto k uzatváraniu obchodov nielen s existujúcimi klientmi. Súčasťou veľtrhu, čo predstavovalo aj veľký prínos pre našich zástupcov, bol sprievodný program, ktorý zahŕňal odborné konferencie, ako aj semináre a workshopy na aktuálne technické, obchodné a ekonomické problémy, kde sa naši kolegovia mohli dozvedieť nové informácie v oblasti odboru, v ktorom sa ako slovenský výrobca baliacich strojov pohybujeme.

Milo nás prekvapil študent, ktorý sa rozhodol aj napriek veľkému počtu spoločností práve pre prezentovanie nášho ovinovacieho stroja WRAPPING RING, ktorý predstaví vo svojej školskej práci. Za výber našej spoločnosti mu prejavujeme poďakovanie a želáme veľa úspechov.

Sme radi, že sme sa ako spoločnosť mohli zúčastniť veľtrhu v Brne, odkiaľ sme odchádzali s príjemnými pocitmi a s dobrou náladou. Tešíme sa na ďalšie výstavy.

MSV Brno 2022 - Ukončenie